Обавештење:

Овај портал је намењен обвезницима накнаде за одводњавање и омогућава електронско подношење захтева за:

- променом адресних података обвезника

- издавање потврде

- обавештавање путем СМС и/или маила

- одлагање плаћања дуга на рате.


Сви ваши захтеви ће бити обрађени у најкраћем могућем року.

Срдачно ваше,

ЈВП Воде Војводине

КОРИСНИЧКИ СЕРВИС
/ Портал обвезника накнаде за одводњавање
Електронско подношење захтева
Унос захтева за промену адресних податакаДоставите личну карту
Унос захтева за измену адресних податакаУнос захтева за издавање потврде

Унос захтева за издавање потврде

Унос захтева за обавештење СМС-ом и/или имејлом

Унос захтева за обавештавање путем СМС и/или маила

Унос захтева за одлагање плаћања дуга на рате


Унос захтева за одлагање плаћања дуга на рате